ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศ เรื่อง ประมูลคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ในหอพักนักศึกษาพยาบาล

เอกสารรายละเอียดตามแนบ ผู้สนใจติดต่อรับเอกสาร ที่หน่วยพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2566 - 5 กรกฎาคม 2566 โทร.074286435, 074-286420 ในเวลาราชการ


วันที่ประกาศ : 6/22/2023