ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2566 - 2567วันที่ประกาศ : 6/10/2023