ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ภายใต้โครงการรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2566(รอบที่ 4)วันที่ประกาศ : 6/7/2023