ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ภายใต้โครงการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการไนติงเกล) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4)วันที่ประกาศ : 6/6/2023