ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาษาอังกฤษ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ

ผู้ที่มีรายชื่อขอให้เข้ามาทำการทดสอบ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 2117 ชั้น 1 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ประกาศ : 6/2/2023