ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ภายใต้โครงการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4)วันที่ประกาศ : 6/2/2023