ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติ DOS & DON'TS เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตน ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่ประกาศ : 4/29/2023