ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัยวันที่ประกาศ : 3/23/2023