ข่าวสาร >> รายละเอียด


  แผนผังศูนย์สอบความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25 มีนาคม 2566 ศูนย์สอบที่ 19 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่ประกาศ : 3/22/2023