ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์วิจัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์วิจัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตราวันที่ประกาศ : 3/17/2023