ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่ประกาศ : 2/17/2023