ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภททั่วไป เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่ประกาศ : 2/17/2023