ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 20 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 20 อัตราวันที่ประกาศ : 1/4/2023