ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และทุนสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ ประเภททุนต่อเนื่อง

รับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2565  เวลา 16.30 น.  รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบวันที่ประกาศ : 11/24/2022