ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตราวันที่ประกาศ : 9/29/2022