ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบการป้องกันฯ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบการป้องกันฯ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยวันที่ประกาศ : 11/8/2022