ข่าวสาร >> รายละเอียด


  การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 22 รายการ

เรียน บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 22 รายการ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุม 1411 โดยสามารถขอดูพัสดุได้ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ติดต่อที่หน่วยพัสดุ จึงเรียนมาเพื่อทราบ หน่วยพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร.6420


วันที่ประกาศ : 5/7/2565