สิ่งอำนวยความสะดวก


ทำเลที่ตั้งสถานที่

ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยของเราตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ ใกล้แหล่งชุมชนและศูนย์การค้า สามารถเดินทางรับส่งได้อย่างสะดวก และบนเนื้อที่ของฝ่ายพัฒนาเด็กฯ เราได้สรรสร้างค์อาคารเพื่อการเรียนการสอน ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ มีห้องเรียนที่เหมาะสม สะอาด แสงสว่างเพียงพอ บรรยากาศไม่แออัด มีการระบายถ่ายเทอากาศดี มีห้องแอร์และมีเครื่องฟอกอากาศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะได้รับโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ


ความปลอดภัยของสถานที่

ไม่มีประตูที่เด็กจะเดินออกไปเองตามลำพังได้ มีระบบป้องกันอัคคีภัย มีทางหนีไฟ การติดตั้งของเล่นขนาดใหญ่มีมั่นคงดีและไม่เสื่อมสภาพ มีที่จอดรถอยู่ห่างจากที่เล่นของเด็ก และมีห้องแยกสำหรับเด็กป่วย มีกล้องวงจรปิดเพื่อคอยตรวจสอบและย้อนดูเหตุการณ์ได้ในกรณีที่เกิดเหตุไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นกับเด็ก และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี


การสร้างเสริมพัฒนาการ/สื่อการเรียนการสอน

มีของเล่นที่หลากหลายและเหมาะกับเด็กในแต่ละช่วงวัย เพื่อช่วยเสริมพัฒนาการและมีจำนวนเพียงพอ และมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงอยู่เสมอ มีสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการและทันสมัย


อาหาร

มีห้องเตรียมอาหารที่ถูกสุขลักษณะ จัดอาหารและของว่างถูกต้องตามหลักโภชนาการและน่ารับประทาน สะอาด ปลอดภัย


บุคลากร

เรามีบุคลากรอย่างเพียงพอกับจำนวนเด็ก และมีสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีประวัติอาชญากรรม เป็นคนรักเด็ก ใจเย็น มีความรู้ความชำนาญในการดูแลเด็ก ผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้พัฒนาการสำหรับเด็กแต่ละช่วงอายุ ทำให้มีความรู้ทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย มีความเอาใจใส่ดูแล พร้อมช่วยเหลือ เข้าใจความสำคัญของการทำความรู้จักในตัวเด็ก ๆ และใช้เวลาสร้างสัมพันธ์อันดีร่วมกันกับเด็กและผู้ปกครอง