ติดต่อเรา

ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 074-286591-93 หรือ ติดต่อได้โดยตรงในวันเวลาราชการ