การรับสมัคร >> สิ่งที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมาประจำวัน

สิ่งที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมาประจำวัน


กลุ่มที่ 1 (อายุ 2 เดือน ถึง 1 ปี)

เสื้อผ้า 4-5 ชุด
ผ้าห่ม 1 ผืน
ผ้าเช็ดตัว 2 ผืน
นมตามจำนวนมื้อที่น้องต้องการ
ขวดนม 4 ขวด
ผ้าอ้อม 2 ผืน
ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 5 ชิ้น
ถุงใส่ผ้าเปื้อนกลับบ้าน 2 ใบ
สบู่เหลว 1 ขวด (ครั้งแรกครั้งเดียว)

กลุ่มที่ 2-4 (1 ปี ถึง ก่อนเข้าอนุบาล)

เสื้อผ้า 4 ชุด
หน้ากากอนามัย (mask) 4 ชิ้น
ผ้าห่ม 1 ผืน (สำหรับน้องมาใหม่นำมาในสัปดาห์ที่ 2)
ผ้าเช็ดตัว 2 ผืน
นม 3 กล่อง
ขวดน้ำดื่มแบบมีสายสะพาย
ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (เฉพาะน้องที่ยังต้องใช้)
ถุงใส่ผ้าเปื้อนกลับบ้าน 2 ใบ
ถุงทิ้งหน้ากากอนามัย 1 ใบ
ผ้ากันเปื้อนหรือผ้าอ้อม 2 ผืน