ภาพกิจกรรม

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) ประจำปี 2567

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยคณะพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ แต่งกายแบบไทยรดน้ำขอพรผู้ใหญ่และอนุรักษ์การละเล่นไทย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น ความรักและผูกพันของผู้ปกครอง เด็กและบุคลากร


วันที่ประกาศ :18/4/2567 0:00:00