ข่าวสารกิจกรรม


หัวข้อ
: ภาพกิจกรรมพิธีปิดโครงการ “นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ม.อ ใส่ใจกตัญญู รู้คุณค่าเป้าหมายชีวิต” ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง 3311 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดอื่นๆ
: คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรมนำเสนอผลงานและประกวดโครงการ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 ภายใต้โครงการ“นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ม.อ ใส่ใจกตัญญู รู้คุณค่าเป้าหมายชีวิต” ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง 3311 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เมื่อวันที่
: 28/8/2565 0:00:00