รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว
: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ การสร้างเสริมความสุขทุกช่วงวัย..Happiness for all ages “เข้าใจภาวะซึมเศร้าและการดูแลตนเอง” ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 3309 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์(แบบ Onsite) และแบบ Online Zoom

รายละเอียดอื่นๆ
: ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 3309 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์(แบบ Onsite) และแบบ Online Zoom ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนตาม QR Cord บนแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
รูปภาพ
เมื่อวันที่
: 19/1/2566 0:00:00
สถานะ
: หมดอายุ!!