รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว
: โครงการ “นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ม.อ ใส่ใจกตัญญู รู้คุณค่าเป้าหมายชีวิต” กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมแกนนำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 3311 ชั้น 3 อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียดอื่นๆ
:
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
--ไม่มีเอกสารแนบ--
รูปภาพ
เมื่อวันที่
: 26/7/2565 0:00:00
สถานะ
: หมดอายุ!!