รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว
: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Update ภาวะสุขภาพจิต และการใช้เครื่องมือ สแกนใจ...ใช่เลย !!! ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์

รายละเอียดอื่นๆ
: ดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งก์ https://www.nur.psu.ac.th/conference_nur/index_detail.aspx?id_con=29
รูปภาพ
เมื่อวันที่
: 8/6/2565 0:00:00
สถานะ
: หมดอายุ!!