เจ้าหน้าที่กำลังปรับปรุงระบบการยื่นขอจริยธรรมฯ หากมีปัญหาการใช้งานระบบ โทร.074-286439