หลักการและเหตุผล
ชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นความสำคัญของผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านที่มีความต้องการใช้เครื่องดูดเสมหะ แต่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ประกอบกับทางโรงพยาบาลมีเครื่องดูดเสมหะไม่เพียงพอสำหรับให้ผู้ป่วยยืมใช้ที่บ้าน ในปี 2561 จึงได้จัด “โครงการเดิน-วิ่งการกุศล 45 ปี พยาบาลศาสตร์ ม.อ.” (Run for Giving) ขึ้น เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะสำหรับผู้ป่วยได้ยืมไปใช้ในการรักษาตัวต่อที่บ้าน ให้กับโรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ขาดแคลน จำนวน 79 โรงพยาบาลๆ ละ 5 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 395 เครื่อง และเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยดังกล่าวมีความครอบคลุมในพื้นที่ภาคใต้ ในปี 2562 ชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้กำหนดจัด

"โครงการเดิน-วิ่งการกุศลพยาบาล ม.อ. ครั้งที่ 2 (Run for Giving 2nd) ขึ้น เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะสำหรับผู้ป่วยได้ยืมไปใช้ในการรักษาตัวต่อที่บ้านเพิ่มเติม เพื่อมอบเครื่องดูดเสมหะให้กับโรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนที่ขาดแคลน"

วัตถุประสงค์

1. เพื่อระดมทุน ในการจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ มอบให้โรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เพื่อไว้สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องดูดเสหะที่บ้าน (รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย)

2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนโดยการเดิน-วิ่ง

ค่าสมัคร

1. VIP 1,000 บาท พร้อมเสื้อที่ระลึก 1 ตัว และเหรียญรางวัล 1 เหรียญ

2. Fun run 300 บาท พร้อมเสื้อที่ระลึก 1 ตัว และเหรียญรางวัล 1 เหรียญ (หลังวิ่งเข้าเส้นชัย)

3. Mini marathon 400 บาท พร้อมเสื้อที่ระลึก 1 ตัว และเหรียญรางวัล 1 เหรียญ (หลังวิ่งเข้าเส้นชัย)

4. นักเรียน หรือ นักศึกษา 100 บาท พร้อมเกียรติบัตร (หลังวิ่งเข้าเส้นชัย)

ประเภทของกิจกรรม / การแบ่งกลุ่มอายุ
1. Fun run ระยะทาง 4 กิโลเมตร รับสมัคร 3,000 คน
2. Mini marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร รับสมัคร 1,000 คน
- ชาย (6 รุ่น) ≤ 29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60-69 ปี / 70 ปีขึ้นไป
- หญิง (5 รุ่น) ≤ 29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป

 

ช่องทางการสมัคร / สถานที่รับสมัคร / การจ่ายเงิน
1.สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครได้ที่ www.nur.psu.ac.th/runforgiving โทร.074-212485 , 083-0703690
2.โอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชี นางสาวเอมอร แซ่จิว และ/หรือ นางสาวแวเย๊าะ แวหะมะ

เลขที่บัญชี 565–498-018-1

3.เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งใบหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบ
4. ตรวจสอบรายชื่อได้หลัง 3 วันทำการ ผ่านระบบ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานะการชำระเงิน: คุณสุธารัตน์ จูห้อง 074 -212485 โดยผู้สมัครสามารถนําบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อขอรับเสื้อและเบอร์วิ่ง ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ (บริเวณโต๊ะยาม) เวลา 10.00 - 20.00 น.

 

กำหนดการ
6 เมษายน 2562
10.00 - 20.00 น. รับเสื้อ - รับเบอร์วิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2561

05.30 น. อบอุ่นร่างกาย
05.45 น. เช็คอินนักวิ่ง 10.5 กม. และ เดิน-วิ่ง 4 กม. เข้าจุดสตาร์ท
05.50 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานจัดงานกล่าวรายงาน / ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)
06.00 น. ประธานในพิธีให้สัญญานปล่อยตัวนักวิ่ง 10.5 กม.
06.10 น. ประธานในพิธีให้สัญญานปล่อยตัวเดิน-วิ่ง 4 กม.
06.35 น. นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย (แจกเหรียญ/ซุ้มอาหารเช้า/รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน)
07.30 น. พิธีแจกถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
รางวัลและของที่ระลึก / บริการและสวัสดิการ
รางวัลและของที่ระลึก
1. ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ และ Over all ชายและหญิง ระยะทางวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
2. ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญที่ระลึก 4,000 คนแรกที่สมัคร และวิ่งเข้าเส้นชัย (Fun run 3,000 คนแรก และ Mini marathon 1,000 คนแรก)
บริการ และสวัสดิการ

1. บริการน้ำดื่ม ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน (ทุก 2.5 กิโลเมตร)

2. ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย

3. บริการปฐมพยาบาล พร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน

4. บริการรับฝากของ (กรุณารับคืนภายในเวลา 08.00 น).

5. มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง

 ระบบใช้งานได้ดีกับ Google Chrome

Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand

ติดต่อ: Tel. 074-212485