รายการแจ้งซ่อม

เลือกสถานะ :

ที่ผู้แจ้งประเภทงานสถานที่รายละเอียดแจ้งเมื่อความเร่งด่วนสถานะผู้รับผิดชอบเรียกดู
1กัญญา ทองจิบงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้อง 2225B อาคาร 2 ชั้น 2 แจ้งซ่อมโทรศัพท์ ห้องทำงานอาจารย์ศิริพรฯ (ห้อง 2225B) อาการ ยกหูโทรออกไม่มีสัญญาณ แต่โทรเข้ามีเสียงเรียกแต่ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดัง 08/06/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
2ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะงานช่างไม้และงานเชื่อมโลหะห้อง 2322ชั้นหนังสือไม่มีกุญแจ 1 จุด (ดร.ชญาน์นันท์ ย้ายมาปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก วันที่ 12 มิย.66 หลัง tea talk เวลา 9.00 น.)08/06/2023ด่วน ภายใน 2 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
3จิตรา สายสิงห์ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2423 อาคาร 2 ชั้น 4 แอร์ไม่เย็น 07/06/2023ด่วน ภายใน 2 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
4ดร.ศิริพร เวชโชโสตทัศนอุปรณ์ห้องหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย โทรทัศน์ที่ใช้สำหรับดูกล้องวงจรปิดดับค่ะ07/06/2023ด่วน ภายใน 2 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
5มิ่งกมล อุตตสุรดีติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้อง 2321ขณะนั่งทำงาน หน้าจอดับประมาณ 20 วินาที แต่ยังได้ยินเสียงเพลงใน youtube หลังจากนั้นหน้าจอกลับมาเป็นปกติ ส่ง clip video ให้เรียบร้อยแล้ว07/06/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
6จอมขวัญ สุวรรณมณีระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้องงานสารสนเทศ NUR-IT อาคาร 1 ชั้น 3 ค่ะแอร์ไม่เย็น ออกเเต่ลมค่ะ07/06/2023ด่วน ภายใน 2 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
7กัญญา ทองจิบระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2217 อาคาร 2 ชั้น 2 อ.เนตรนภา พรหมเทพ ขอแจ้งซ่อม ดังนี้ (ห้อง 2217) 1. ติดตั้งปลั๊ก 3 ตา เพิ่ม บริเวณใกล้กับโต๊ะคอมพิวเตอร์ 2. เอาสายไฟเก่าออก เดิมที่เดินไว้กับผนังเก่ามากใช้งานไม่ได้แล้ว 3. เปลี่ยนปลั๊ก 3 ตา 1 จุด 06/06/2023ด่วน ภายใน 2 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
8ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2317แอร์ไม่เย็น (ศ.ดร.ศศิธร)06/06/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
9ผศ.ดร.โขมพักตร์ มณีวัตงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)หน้าห้องทำงานโขมพักตร์แจ้งซ้ำจากครั้งที่แล้วค่ะ ตอนนี้ไม่มีเก้าอี้นั่ง ทำงานที่บ้านค่าไฟเดือนละ 3000 แล้ว เก้าอี้วางอยู่ในกล่องหน้าห้องทำงาน ประกอบได้ 24 ชม. 06/06/2023ด่วน ภายใน 2 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
10จิตรา สายสิงห์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้อง 2414 ไป ห้อง 2322 ย้ายโต๊ทำงาน+เก้าอี้ ของ ดร.ชญานันท์ อึ้งวงศ์พัฒน์ จากห้อง 2414 อาคาร 2 ชั้น 4 ไปไว้ประจำที่ห้อง 2322 ชั้น 3 ***ขอความกรุณาช่วยดำเนินการขนย้ายในวันที่ 12 มิย. 66 หลังกิจกรรม Tea Talk 9.00 น.****02/06/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
11ปราณีต วรรณพงค์ติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้องสมุดเครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถปริ้นงานได้02/06/2023ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
12สุนิตรี คงสวัสดิ์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ขอแจ้งรายการซ่อมห้อง 2105 ดังนี้ 1. ผ้าม่านรูดปด-เปิดไม่ได้ 2. หน้าต่างล็อคไม่ได้ 3. มุ้งลวดขาดและหลุด ห้อง 1109 รายการซ่อมดังนี้ 1. ผ้าม่าน ดึงรูดไม่ได้ พัดลมชำรุดใช้งานไม่ได้ให้ถอดออก ห้อง 1107 3 ตัว ห้อง 1108 1 ตัว ห้อง 1110 1 ตัว ห้อง 2105 1 ตัว 02/06/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
13สุนิตรี คงสวัสดิ์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย เปิดขยายห้องเด็กกลุ่ม 1 อายุ 3 เดือนถึง 1 ปี จึงขอแจ้งซ่อม เตียงเด็ก จำนวน 12 อัน ดังรายละเอียดการซ่อมมี ดังนี้- กลอนชำรุด แผ่นรองเตียง ลูกกรงหลุด ลูกล้อหลุด ตัวล๊อคลูกล้อไม่ทำงาน ทาสีและทาชะแล็ค02/06/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
14ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะงานช่างไม้และงานเชื่อมโลหะห้อง 2322โต๊ะทำงาน แผ่นไม้แตกหลุดลอก01/06/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
15ผศ.ดร.โขมพักตร์ มณีวัตงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)หน้าห้องทำงานในห้องภาควิชา ติดกับห้องประชุมติดตั้งเก้าอี้ทำงาน01/06/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
16สุนิตรี คงสวัสดิ์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยเครื่องอบผ้า เมื่อใช้เครื่องอบผ้าเครื่องทำงานจะมีเสียงดัง01/06/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
17สุนิตรี คงสวัสดิ์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ขอแจ้งรายการซ่อม ณ ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้ 1. ก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำเด็ก จำนวน 2 อัน น้ำไม่ไหล ห้อง 2105 2. ก๊อกน้ำอ่างล้างจาน 1 อัน น้ำไม่ไหล ห้อง 2105 3. ผ้าม่านดึงรูดไม่ได้ 2 อัน ห้อง 2102 4. หน้าต่างเปิดไม่ได้ 2 ช่อง ห้อง 2102 5. หลอดไฟ แบบยาว 1 หลอดเสีย01/06/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
18กัญญา ทองจิบระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2221 อาคาร 2 ชั้น 2 ขอเปลี่ยนปลั๊กแบบหัวกลม จำนวน 4 จุด ห้อง 2221 (อ.สุมามิตา อ.ดวงสุดา อ.ศิริพร อ.นารีรัตน์) 01/06/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
19กัญญา ทองจิบระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2219 อาคาร 2 ชั้น 2 ขอเปลี่ยนปลั๊กแบบหัวกลม จำนวน 4 จุด ห้อง 2219 (อ.หทัยรัตน์ อ.วิภา อ.วิชยาพร อ.เกสร) หมายเหตุ ขอเพ่ิมปลั๊กหัวกลม 1 จุด ของโต๊ะ อ.วิภา ให้อยู่ใกล้กับเครื่องคอมพิเตอร์ เนื่องจากของเดิมอยู่ไกลจากโต๊ะทำงานและต้องใช้ปลั๊กสายไฟเชื่อมข้ามพื้นที่โต๊ะอาจารย์ท่านอื่น 01/06/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
20กัญญา ทองจิบระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2217 อาคาร 2 ชั้น 2เปลี่ยนปลั๊กแบบหัวกลม จำนวน 1 จุด ห้อง 2217 ฝั่งด้านในริมหน้าต่าง (จุดเดิมของปลั๊ก อาจจะไม่สะดวกใช้งาน เพราะมีตู้ชั้นวางหนังสือปิดบังไว้) จะมีอาจารย์กลับจากลาศึกษา มานั่งทำงาน วันที่ 7 มิย. 66 01/06/2023ด่วน ภายใน 2 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
21จิตรา สายสิงห์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต WIFI/LANห้อง 2405 ห้องสอนออนไลน์ ชั้น 4 (ห้องเจ้าหน้าที่สาขา) สัญญาตเน็ตค่อนข้างติดขัด (ขณะซูมระบบหลุดบ่อย) 01/06/2023ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
22ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะงานช่างไม้และงานเชื่อมโลหะห้อง 2322ชั้นหนังสือไม่มีกุญแจ 1 จุด (ดร.ชญาน์นันท์ ย้ายมาปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก 1 มิย.66)01/06/2023ด่วน ภายใน 2 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
23ดร.ศิริพร เวชโชโสตทัศนอุปรณ์ห้องหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ฝ่ายพัฒนาเด็กฯจอมอนิเตอร์วงจรปิด ขึ้นแจ้งเตือนเรื่องฮาร์ดิส ทำให้ดูภาพได้ไม่ครบ01/06/2023ด่วน ภายใน 2 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
24จิตรา สายสิงห์งานช่างไม้และงานเชื่อมโลหะห้อง 2433 (ห้องสาขาเดิมจิตเวช) ประตูเวลาปิดจะมีเสียงดัง (แรงดึงปิดดัง) 31/05/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
25มิ่งกมล อุตตสุรดีติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้อง 2321แจ้งซ่อมย้อนหลังของวันที่ 30/5/66 โทรผ่าน line PC แล้วไม่ได้ยินเสียง30/05/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
26รศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ1. อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องผู้ช่วยคณบดีรองการจัดการศึกษาปริญญาตรี 2. อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2415 1. ตำแหน่งโต๊ะทำงาน อ.เรวดี ไม่มีปลั๊กเสียบสายไฟ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องผู้ช่วยคณบดีรองการจัดการศึกษาปริญญาตรี 2. ตำแหน่งเต้าเสียบสาย LAN ตรงประตูชำรุด ตำแหน่งติดกับประตู ห้อง 2415 อาคาร 2 29/05/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
27ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ2225Bน้ำแอร์รั่ว (ดร.ชุลีพร)25/05/2023ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
28สุนิตรี คงสวัสดิ์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยขอแจ้งรายการซ่อมดังนี้ 1. อ่างล้างมือห้องน้ำ ห้อง 1105 ตัน 2. ลูกล้อเครื่องอบ หลุด25/05/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
29จิตรา สายสิงห์ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2408 (ผศ.ดร.อุมาพร) อาคาร 2 ชั้น 4แอร์ไม่เย็น (หลังจากดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 24/5/66) 25/05/2023ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
30สุนิตรี คงสวัสดิ์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ฝ่ายพัฒนาเด็กฐมวัยฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ขอแจ้งรายการซ่อมดังนี้ 1. มุ้งลวด หลุด ไม่สามารถใส่ได้ ห้อง 1108,1109 2. หน้าต่าง เปิดปิดไม่ได้ ห้อง 1108 , 1109 3. ชักโครงโถส้วมเด็กเสีย ณ ห้องน้ำอาคารหลังใหม่ 4. พัดลม ณ อาคารหลังใหม่เสีย 2 ตัว 5. ซักโครก โถส้วมเด็กห้อง 2103 น้ำไหลไม่หยุด24/05/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
31สุนิตรี คงสวัสดิ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยเครื่องปรับอากาศห้องรับประทานอาหารเด็ก เสีย เปิดไม่ได้ 3 ตัว อาคารหลังใหม่24/05/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
32จิตรา สายสิงห์ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2413แอร์มีน้ำรั่ว24/05/2023ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
33จิตรา สายสิงห์ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2408 (ผศ.ดร.อุมาพร) อาคาร 2 ชั้น 4 แอร์ไม่เย็น24/05/2023ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
34ชาลิสา วงค์สายะงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้องงานแผนฯสายโทรศัพท์เสีย ทำให้ไม่ได้ยินเสียงทั้งรับเข้าโทรออก23/05/2023ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
35 งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้อง 1203 ศูนย์วิจัยระบบการป้องกันฯติดตั้งโทรศัพท์ประจำห้อง23/05/2023ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
36ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้อง 2332ที่วางแขนเก้าอี้หลุด (อ.อำไพพร)22/05/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
37จิตรา สายสิงห์ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2413เครื่องปรับอากาศมีเสียงดัง เหมือนหนูติดด้านใน 19/05/2023ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
38จารีย์ สุวรรณโชติติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยเครื่องสแกนเข้าออก ปฏิบัติงาน เวลาไม่เป็นปัจจุบัน19/05/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
39มิ่งกมล อุตตสุรดีติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้อง 2321 โต๊ะอ.มิ่งกมลขณะใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์ดับ แต่ยังเลื่อนเม้าส์ได้ ยังได้ยินเสียงเพลง หน้าจอดับอยู่ประมาณ 5 นาที ไม่ติดกลับมา จึงปิดเครื่องไป เปิดใหม่ก็ยังใช้คอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ17/05/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
40วาสนา สุระสังวาลย์งานช่างไม้และงานเชื่อมโลหะห้องรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ประกันคุณภาพฯเก้าอี้พนักผิงหักหลุด ของรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ประกันคุณภาพฯ16/05/2023ปกติ ภายใน 7 วันอยู่ในระหว่างการดำเนินการ สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
41จิตรา สายสิงห์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้องน้ำหญิงชั้น 4 อาคาร 2 กล่องพลาสติกครอบกระดาษทิชชู แตกหัก 15/05/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
42สุนิตรี คงสวัสดิ์ติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะประตูเข้าฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย สะแกนนิ้วเครื่องไม่อ่านจะให้ลองใหม่อีกครั้งตลอด ไม่สามารถเข้าในฝ่ายฯได้15/05/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สหภาพ หีมเขียว เรียกดู
43พินนภา ยงเกียรติไพบูลย์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ลานผู้สูงอายุที่กดน้ำเครื่องทำน้ำเย็นเสีย15/05/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
44ชาลิสา วงค์สายะระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้องประชุมทีมบริหารแอร์ไม่เย็น11/05/2023ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
45ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะงานช่างไม้และงานเชื่อมโลหะหน้าห้อง 2333แขวนบอร์ดทำเนียบบุคลากรกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาฯ11/05/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
46ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะงานช่างไม้และงานเชื่อมโลหะห้อง 2330 และ 2332มีระยะห่างระหว่างประตูและพื้น ทำให้หนูลอดเข้าห้องได้09/05/2023ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
47กัญญา ทองจิบระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2225B อาคาร 2 ชั้น 2 อ.ชุลีพรฯ ขอแจ้งซ่อม มีน้ำหยดมาจากจากแอร์ (ถ้าเป็นช่วงฝนตกจะหยดเยอะ) ห้อง 2225B08/05/2023ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
48ศิริมาศ ภูมิไชยาโสตทัศนอุปรณ์ห้องเรียน 2113ไมค์ห้อง 2113 ไม่ดัง ใช้การไม่ได้06/05/2023ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย สหภาพ หีมเขียว เรียกดู
49จิตรา สายสิงห์ระบบงานประปาและน้ำดิบห้องน้ำชายชั้น 4 อาคาร 2 โถสุขภัณฑ์ ห้องน้ำชายมีน้ำไหลตลอดเวลา 03/05/2023ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
50 งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยก๊อกน้ำในสนามรั่วทำให้น้ำไหลตลอด03/05/2023ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
12345678910...