รายการแจ้งซ่อม

เลือกสถานะ :

ที่ผู้แจ้งประเภทงานสถานที่รายละเอียดแจ้งเมื่อความเร่งด่วนสถานะผู้รับผิดชอบเรียกดู
1ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะงานช่างไม้และงานเชื่อมโลหะห้อง 2319ลิ้นชักโต๊ะมีกุญแจแต่เปิดไม่ได้ 2 จุด ก่อนหน้านี้เคยเปิดได้ปกติ (ดร.เพ็ญสินีณัฐ)24/11/2022ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
2ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะงานช่างไม้และงานเชื่อมโลหะห้อง 2309 (กลุ่มวิชาพื้นฐานฯ)ตู้ไม่มีกุญแจ 2 จุด24/11/2022ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
3กัญญา ทองจิบระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2216 อ.วศินี ขอมาทำงานห้อง 2216 ชั่วคราว จึงขอแจ้งซ่อม ดังนี้ 1.แอร์ไม่เย็น ช่องลมแอร์ไม่ทำงาน 2.ผ้าม่านรูดไม่ได้24/11/2022ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
4ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะงานช่างไม้และงานเชื่อมโลหะห้อง 2322ลิ้นชักโต๊ะเปิดไม่ได้ ไม่มีกุญแจ 1 จุด ดร.วรรณวิมลฯ ขอให้มาดำเนินการในวันศุกร์ที่ 25 พย.65 เวลา 10.00 น. 23/11/2022ด่วน ภายใน 2 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
5ศรัณยู มะกรูดทองงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้อง 1306 ประตูชำรุด เปิด-ปิดจะมีเสียงมากและบางครั้งไขกุญแจนานกว่าจะเปิดได้23/11/2022ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
6ดร.ศิริพร เวชโชโสตทัศนอุปรณ์ห้อง 2406ขอใช้เครื่องเสียง ห้อง 2406 ในการสอนรายวิชาโยคะเพื่อสุขภาพ 640-523 ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 256623/11/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สหภาพ หีมเขียว เรียกดู
7มิ่งกมล อุตตสุรดีระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศอาคาร 3 ห้อง 3406ไฟเพดานห้อง 3406 กระพริบ 1 หลอด23/11/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
8ดร.ดวงสุดา ศิริปิตุภูมิงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้อง 2221ประตูไม้ห้อง 2221 บวม/ชำรุด22/11/2022ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
9ดร.สุมามิตา สวัสดินฤนาทงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)2221ผ้าม่านมีกลิ่นอับและราขึ้น รบกวนถอดซักค่ะ21/11/2022ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
10ดร.สุมามิตา สวัสดินฤนาทระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2221แอร์ราขึ้นเกาะเป็นก้อนๆออกมาด้านนอก ขอความกรุณาช่วยล้างแอร์ค่ะ21/11/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
11ดร.ดวงสุดา ศิริปิตุภูมิงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้อง 2221ผ้าม่านมีกลิ่นอับและราขึ้น รบกวนถอดซักค่ะ21/11/2022ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
12ดร.ดวงสุดา ศิริปิตุภูมิระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2221แอร์มีกลิ่นอับและราขึ้น รบกวนช่วยล้างแอร์ค่ะ21/11/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
13สุธิดา ตันชะโรงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้องพัสดุเก้าอี้ทำงาน หนังหุ้มเบาะขาด ฟองน้ำด้านในหลุด ปรับขึ้น-ลง ไม่ได้ จำนวน 2 ตัว (ประจำตัวสุธิดา/ศิรินาถ) ****กระโปรงขาดหมดแล้วค่ะ****17/11/2022ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
14ชาลิสา วงค์สายะงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้องงานแผนฯพนักเก้าอี้หัก+เบาะขาด17/11/2022ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
15ปราณีต วรรณพงค์ติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้องสมุดกระดาษค้าง(สั่งหยุดไม่ได้)16/11/2022ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
16ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2329เปลี่ยนเต้าเสียบเป็น 3 ตา จำนวน 2 จุด และเก็บสายโทรศัพท์ให้เรียบร้อย 15/11/2022ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
17ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะงานช่างไม้และงานเชื่อมโลหะห้อง 2329กุญแจโต๊ะหักคาช่องเสียบ 15/11/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
18จิตรา สายสิงห์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้อง 2413 ผ้าม่าน ขาด หนูฉี่ใส่ไปคราบและมีกลิ่นเหม็น 14/11/2022ด่วน ภายใน 2 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
19อรธีรา ด้วงทองระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ1110Aแอร์เปิดไม่ทำงาน 14/11/2022ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
20ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะงานช่างไม้และงานเชื่อมโลหะห้อง 2333ย้ายกล่องส่งงานนักศึกษาจากหน้าห้อง 2333 ไปไว้หน้าห้อง 233714/11/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
21กนกอร บัวคีรีระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้องงานบัณฑิตศึกษาไฟกระพริบ14/11/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
22ปราณีต วรรณพงค์ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้องสมุดไฟทางเดินหน้าห้องสมุด14/11/2022ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
23กัญญา ทองจิบระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2220 อาคาร 2 ชั้น 2 อ.ศมนนันท์ แจ้งซ่อม รีโมทแอร์ถ่านหมด ห้อง 2220 อาคาร 2 ชั้น 210/11/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
24จุติญา พูลสุขติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้องงานวิจัย อาคาร 1 ชั้น 3ระบบ windows Error09/11/2022ด่วน ภายใน 2 วันอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
25จิตรา สายสิงห์ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2421 แอร์มีกลิ่นเหม็นอับ (ล้างแอรฺ์) 07/11/2022ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
26ปราณีต วรรณพงค์งานช่างไม้และงานเชื่อมโลหะห้องสมุดชั้นไม้วางหนังสือชำรุด(ชั้นภาษาอังกฤษ)07/11/2022ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
27ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะงานช่างไม้และงานเชื่อมโลหะห้อง 2318กล่องส่งงานหน้าห้องหลุด04/11/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
28สุนิตรี คงสวัสดิ์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยก๊อกอาบน้ำเด็กอ่อนกลุ่ม 1 ข้อต่อหลุดทำให้นำไหลตลอด04/11/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
29ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2318แอร์ไม่เย็น (อ.ตาณิกา)31/10/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
30ตาณิกา หลานวงค์ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2318แอรืไม่เย็น31/10/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
31ปิยะดา ไชยศรีติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้อง 2328อีเมลมีปัญหา26/10/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
32ดร.ศิริพร เวชโชติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้อง 2328scan เอกสาร แต่ไม่มี email เข้าค่ะ26/10/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย ธันยพงศ์ อัมพุกานน เรียกดู
33ธันยพงศ์ อัมพุกานนติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้อง 2117โปรเจคเตอร์ห้อง 2117 แสดงภาพสีเหลือง25/10/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สหภาพ หีมเขียว เรียกดู
34สาลูมา หลำหลีงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้องการเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ไม่มีสัญญาณ ตรวจสอบเบื้องต้นสายสัญญาณขาดค่ะ25/10/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
35สุนิตรี คงสวัสดิ์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยขอแจ้งซ่อมดังต่อไปนี้ 1. หน่้าต่างห่อง 1108 เสีย เปด-ปิไม่ได้ 2. เครื่องปรับอากาศเสีย เปิดใช้งานไม่ได้ 3. หลอดไฟแบบยาว ห็อง 210421/10/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
36กัญญา ทองจิบงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้อง 2214 อาคาร 2 (อ.บุศรา) เนื่องด้วย อ.บุศรา ย้ายห้องทำงานมาเป็นห้อง 2214 อจ. จึงขอแจ้งซ่อม ดังนี้ 1.ทาสีฝาผนัง โซนบริเวณโต๊ะคอม หลังโต๊ะทำงาน เนื่องจากชำรุดและมีคราบสกปรก 2.รอยหลุดลอกที่ฝาผนังบริเวณพื้นน่าจะเกิดจากการเสื่อมสภาพ 3.ประตูด้านในชำรุด 21/10/2022ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
37สุนิตรี คงสวัสดิ์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยน้ำจากอาคารชั้น 2 รั่วลงมาอาคารชั้นหนึ่งห้องเด็ก 2101 19/10/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
38กัญญา ทองจิบงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)อาคาร 2 ชั้น 2 ได้รับแจ้งจาก อ.วศินี ให้แจ้งซ่อม ดังนี้ 1. หลอดไฟ ทางเดินหน้าห้องทำงานอาจารย์ ชั้น 2 อาคาร 2 มีบางหลอดไม่ติด และ บางหลอด ติด ๆ ดับ ๆ บางหลอด เปิดไว้นานกว่าจะติด (เนื่องจาก อจ.จะเข้ามาทำงานช่วงกลางคืน) 2. อ่างล้างจานรั่ว (อ่างที่ 1) ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 อาคาร 2 18/10/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
39กัญญา ทองจิบระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2225B เปลี่ยนถ่าย รีโมทแอร์ ห้อง 2225B อ.ชุลีพร 18/10/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
40พินนภา ยงเกียรติไพบูลย์ติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ห้องกลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคมในโปรแกรม word ให้ Update ตลอดเวลา 17/10/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สหภาพ หีมเขียว เรียกดู
41อภิษฎา พิศสุวรรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้องงานประกันคุณภาพปุ่มเปิดปิดแอร์เสีย เปิดปิดไม่ได้17/10/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
42ผกาวัลย์ หนูมาก งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้อง 2323เก้าอี้ชำรุด เบาะรองนั่งเสียหาย12/10/2022ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
43สุนิตรี คงสวัสดิ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยเครื่องปรับอากาศห้อง 2101 เสีย ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้12/10/2022ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
44พรรณวดี ธีระกุลพิศุทธิ์งานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ศูนย์จริยธรรมฯแอร์ไม่เย็น11/10/2022ด่วน ภายใน 2 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
45ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2323แอร์เสียงดัง (รศ.ดร.โสเพ็ญ)11/10/2022ปกติ ภายใน 7 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
46จิตรา สายสิงห์ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้อง 2419 หลอดไฟเสีย 1หลอด 10/10/2022ด่วน ภายใน 2 วันดำเนินการเรียบร้อย สุรการณ์ ก้าหมัน เรียกดู
47สุนิตรี คงสวัสดิ์ติดตั้งโปรแกรม/ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยประตูอัตโนมัติเสีย ล็อคไม่ได้ ทำให้ปิดอัตโนมัติไม่ได้ ต้องแก้ไขด่วนเนื่องจากเป็นอันตรายกับเด็กได้06/10/2022ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
48ปิยะดา ไชยศรีงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ห้อง 2328ใส่รางสายโทรศัพท์05/10/2022ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
49จิตรา สายสิงห์ระบบงานประปาและน้ำดิบห้องน้ำชายชั้น 4 อาคาร 2 ท่อน้ำ (ท่อเมน) รั่วซึม 03/10/2022ด่วน ภายใน 2 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
50จารีย์ สุวรรณโชติงานบริการทั่วไป (งานอาคาร)ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยลูกบิดประตูห้องน้ำผู้ใหญ่ ห้อง 2102 เสีย03/10/2022ปกติ ภายใน 7 วันรอการดำเนินการ (ไม่ได้ระบุ) เรียกดู
12345678910...