ภาพกิจกรรม

คณบดีและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานภูษาสง่าศิลป์ สายใยแห่งพระบารมี ภูษาทักษิณ เทิดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณบดีและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานภูษาสง่าศิลป์ สายใยแห่งพระบารมี ภูษาทักษิณ
เทิดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวันที่ประกาศ :8/10/2022 3:44:50 PM