ชื่อกิจกรรม :พิธีปิดเเละมอบประกาศนียบัตร โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
รายละเอียด :

วันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องศิริพร ขัมภลิขิต อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ เเก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
ภาพกิจกรรม :
วันที่ประกาศ :9/10/2020 9:31:02 AM