ด้วยสถานการณ์​ COVID-19.มีแนวโน้มดีขึ้น​ ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลและให้ความร่วมมือในการดูแลตนเองดีมาก​ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง​ คณะพยาบาลศาสตร์ขออนุญาตปิดศูนย์ให้คำแนะนำ​ (Call.center.098-0814862)​ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป​ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจคณะพยาบาลศาสตร์

Top