| ศูนย์วิจัยระบบป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับเครือข่าย

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4

New Normal in Emergency and Trauma Care: Challenges in 21st Century

วันที่ 8-9 มีนาคม 2564
ณ ห้องบุปผาแกรนด์ โรงเเรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รูปแบบการประชุม

วันที่ 8 มีนาคม 2564

การบรรยาย
    - Global Emergency and Trauma Initiative in Post-COVID-19 Era
    - Comprehensive EMS System: A Research and Practice Towards New Normal
    - Development a Trauma and Emergency Database in a Low to High Pandemic Environment
    - Update in Geriatric Trauma and Emergency Care

Concurrent Sessions
    - Room A: Pre-hospital Care Management in a New Normal
    - Room B: Hospital Care Management in a New Normal

วันที่ 9 มีนาคม 2564

การบรรยาย
    - Emergency Preparedness in COVID-19 Era: Nurses’ roles
    - Systems Thinking in Nursing: Redesign for Better Quality Care

Interactive Presentation Sessions
  - Room A: Oral Presentation
  - Room B: Poster Presentation

Workshop
  - Room A: Meet Journal Editors’ Publication (TCI)
  - Room B: Scopus Publication

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงระบบการนำเสนอผลงานวิจัย (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)

- ส่งบทคัดย่อผ่านระบบ  ภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2563
- แจ้งผลการตอบรับวันที่ 15 มกราคม 2564
- ส่งบทคัดย่อฉบับสมบูรณ์วันที่ 29 มกราคม 2564
- แจ้งลำดับและรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม และนำเสนอผลงาน

Trauma Care: Challenge in the 21st century
-8-9 มีนาคม 2564

ณ ห้องบุปผาแกรนด์ โรงเเรมสยามออเรียนทัล