หัวข้อข่าว: การอบรมจริยธรรมแบบ online โดยใช้ CITI Program
รายละเอียด: The Collaborative Institutional Training Initiative (CITI) ซึ่งเป็นโปรแกรมการอบรมแบบ online ศึกษาด้วยตัวเอง ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่มีการใช้ในหลายประเทศโดยผู้วิจัยสามารถเข้าใช้การอบรมผ่านทาง website ของ www.citiprogram.org ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนคน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
วันที่ประกาศ: 16/2/2560
วันที่สิ้นสุด: 28/2/2570
UP