::  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::    อัตลักษณ์ (identity) : นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม    ::    เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยวิจัย    ::    วัฒนธรรม (Culture) : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
 
คณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติคณะ
สัญลักษณ์คณะ
ที่ตั้งเเละอาคารคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนการบริหารงาน
ผู้บริหารคณะ
กรรมการประจำคณะ
หอเกียรติคุณ
ติดต่อเรา
ข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านวิจัยเเละบัณฑิตศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิเทศสัมพันธ์
 

:: ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
:: ระบบสารสนเทศบุคลากร
:: E-meeting
:: E-Mail PSU
:: จองห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์
:: ระบบเเจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
:: ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:: การประกันคุณภาพ
:: คลังความรู้
:: LMS
:: ความปลอดภัย
:: เรื่องร้องเรียน
+ ทั้งหมด...
 
HyperLink
 
ผู้เยี่ยมชมประจำเดือน กันยายน
จำนวน 6454  คน
    


Previous
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 
          
ประชาสัมพันธ์การปรับค่าสมัครสมาชิกวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามโครงการไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามโครงการ การสร้างพยาบาลของุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ประปีการศึกษา 2558
+ ทั้งหมด...
+ ทั้งหมด...
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกทางด้านสาขาทางด้านประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านมัคคุเทศน์) จำนวน 1 อัตรา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญาเอกทางด้านสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคม) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กวัย 2 – 5 ปี: พื้นที่ภาคใต้ คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครตำเเหน่งนักวิชาการ 1 ตำแหน่ง ภายใต้การสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
  + ทั้งหมด...  
 
 
  + ทั้งหมด...
 
 

ประมวลภาพประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี 2557 Nursing 2014 : คุณภาพการพยาบาลในยุค AEC วันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องเเกรนด์บอลรูม A โรงเเรมลีการ์เดนส์พลาซ่าส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดโครงการ Nursing 2014 : คุณภาพการพยาบาลในยุค AEC

ประมวลภาพวันเเห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
+ ทั้งหมด...