::  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::    อัตลักษณ์ (identity) : นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม    ::    เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยวิจัย    ::    วัฒนธรรม (Culture) : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
 
คณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติคณะ
สัญลักษณ์คณะ
ที่ตั้งเเละอาคารคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนการบริหารงาน
ผู้บริหารคณะ
กรรมการประจำคณะ
หอเกียรติคุณ
ติดต่อเรา
ข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านวิจัยเเละบัณฑิตศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิเทศสัมพันธ์
 

:: ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
:: ระบบสารสนเทศบุคลากร
:: E-meeting
:: E-Mail PSU
:: จองห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์
:: ระบบเเจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
:: ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:: การประกันคุณภาพ
:: คลังความรู้
:: LMS
:: ความปลอดภัย
:: เรื่องร้องเรียน
+ ทั้งหมด...
 
HyperLink
 
ผู้เยี่ยมชมประจำเดือน มกราคม
จำนวน 11417  คน
    


Previous
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 
          
+ ทั้งหมด...
+ ทั้งหมด...
 
  + ทั้งหมด...  
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง เเนวคิดที่สำคัญทางสูติ-นรีเวชเเละผดุงครรภ์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง เติมเต็มความรู้ มุ่งสู่พัฒนาระบบบริการเเละการดูเเลคนทำงานให้มีสุขภาวะ ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2558 ณ โรงเเรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรครูโยคะเพื่อสุขภาพ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ขอเปลี่ยนเเปลงวันอบรม ดังรายละเอียดตามไฟล์ที่เเนบมานี้)
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่องแนวโน้มใหม่ในการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินสู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) 15.5 หน่วยคะแนน (หมดเขตรับบทคัดย่อภายในวันที่ 30 มกราคม 2558) เข้าสมัครได้ตามลิงค์นี้ www.nur.psu.ac.th/Conference2015
 
  + ทั้งหมด...
 
 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557

โครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมเเม่: พื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1 วันที่ 25-28 ธันวาคม 2557 ณ โรงเเรมไดมอนด์พลาซ่าหาดใหญ่
+ ทั้งหมด...