::  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::    อัตลักษณ์ (identity) : นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม    ::    เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยวิจัย    ::    วัฒนธรรม (Culture) : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
 
คณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติคณะ
สัญลักษณ์คณะ
ที่ตั้งเเละอาคารคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนการบริหารงาน
ผู้บริหารคณะ
กรรมการประจำคณะ
หอเกียรติคุณ
ติดต่อเรา
ข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านวิจัยเเละบัณฑิตศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิเทศสัมพันธ์
 

:: ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
:: ระบบสารสนเทศบุคลากร
:: E-meeting
:: E-Mail PSU
:: จองห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์
:: ระบบเเจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
:: ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:: การประกันคุณภาพ
:: คลังความรู้
:: LMS
:: ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
:: Competency PSU
:: TOR Online
:: ความปลอดภัย
:: เรื่องร้องเรียน
+ ทั้งหมด...
 
HyperLink
 
ผู้เยี่ยมชมประจำเดือน เมษายน
จำนวน 6063  คน
    


Previous
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 
          
ประชาสัมพันธ์การเปิดจองห้องพักหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบจองหอพักออนไลน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ (ครั้งที่ 1 เปิดจอง วันที่ 16 - 20 เมษายน 2558)
ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมโปรแกรม Turnitin ประจำปี 2558
หลักฐานการตรวจสุขภาพที่ต้องนำส่งคณะพยาบาลศาสตร์ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
+ ทั้งหมด...
+ ทั้งหมด...
 
  + ทั้งหมด...  
 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร Early Childhood Health Care Management ในระหว่างวันที่ 2-28 มิถุนายน 2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรศาสตร์เเละศิลป์การสอนทางการพยาบาล ในระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 18 กันยายน 2558 ณ ห้อง 3303 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ กว่าสองทศวรรษบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2558 [ขยายเวลาการส่งผลงานถึง 20 เมษายน 2558]
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 11 Nursing 2015: สานพลังสู่การเปลี่ยนแปลง : I4 = Inspiration+Imagination+Innovation+Identity วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 6 รับสมัครตั้งเเต่วันที่ 10 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
[ยกเลิกโครงการ] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรครูโยคะเพื่อสุขภาพ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ดังรายละเอียดตามไฟล์ที่เเนบมานี้)
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ เรื่องแนวโน้มใหม่ในการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินสู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) 15.5 หน่วยคะแนน (หมดเขตรับบทคัดย่อภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558) เข้าสมัครได้ตามลิงค์นี้ www.nur.psu.ac.th/Conference2015
 
  + ทั้งหมด...
 
 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557

โครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมเเม่: พื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1 วันที่ 25-28 ธันวาคม 2557 ณ โรงเเรมไดมอนด์พลาซ่าหาดใหญ่
+ ทั้งหมด...