::  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::    อัตลักษณ์ (identity) : นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม    ::    เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยวิจัย    ::    วัฒนธรรม (Culture) : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
 
คณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติคณะ
สัญลักษณ์คณะ
ที่ตั้งเเละอาคารคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนการบริหารงาน
ผู้บริหารคณะ
กรรมการประจำคณะ
หอเกียรติคุณ
ติดต่อเรา
ข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านวิจัยเเละบัณฑิตศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิเทศสัมพันธ์
 

:: ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
:: ระบบสารสนเทศบุคลากร
:: E-meeting
:: E-Mail PSU
:: จองห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์
:: ระบบเเจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
:: ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:: การประกันคุณภาพ
:: คลังความรู้
:: LMS
:: ความปลอดภัย
:: เรื่องร้องเรียน
+ ทั้งหมด...
 
HyperLink
 
ผู้เยี่ยมชมประจำเดือน เมษายน
จำนวน 4344  คน
    


Previous
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
 • Sea turtle
Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 
          
+ ทั้งหมด...
+ ทั้งหมด...
 
  + ทั้งหมด...  
 
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการอบรมศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 19 กันยายน 2557
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณี โรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง 3303 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
  + ทั้งหมด...
 
 

กิจกรรมเเนวคิดที่สำคัญทางสูติ-นรีเวชเเละผดุงครรภ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 6-7 มีนาคม 2557 ณ โรงเเรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประมวลภาพกิจกรรม งานเกษียณอายุราชการ วันที่ 23 กันยายน 2556
+ ทั้งหมด...